tel. +421 902 912 200

Referencie

Hotel Štefánik ****

dodávka a motáž kamerového systému dodávka a motáž wifi hotspot systému dodávka a motáž ozvučenia a videokonferenčného systému prevádzka a údržba siete prevádzka a údržba nainštalovaných systémov

Hotel Štefánik je replikou pôvodnej budovy obecného hostinca, ktorý dotváral myjavské námestie od konca 19.storočia. Z dnešného pohľadu išlo o penzión a v jeho dvorane bol pri odvodoch Milan Rastislav Štefánik v dňoch 19.apríla 1902 a 13.apríla 1904. Názov hotela symbolizuje i širšiu previazanosť genia loci Myjavy s osobnosťou a rodinou M.R. Štefánika, osobitne myjavsko-turolúcke korene jeho matky Albertíny rodenej Jurenkovej. Ďalej pôsobenie jeho otca Pavla Štefánika na Myjave ako kaplána, a tiež ich sobáš v tunajšom evanjelickom chráme, ktorý sa konal 4.7.1871.